Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i 
dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików 
Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną 
przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.
I. Definicje
1. Administrator - oznacza FHU STYRNOL Witold Budzowski , 
który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje 
dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie 
pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za 
pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych 
Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez 
Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez
 Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów 
Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone
 usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o 
świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla 
Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń 
Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub 
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować 
oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis 
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę 
domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz 
przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje jeden  typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i 
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane 
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm 
cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania
 i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania
 z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które
 ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia 
dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i 
uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany 
ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za
 pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji 
usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 
internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na 
urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z
 dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.